Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Фахове випробування (Все определения термина — 9)

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

 Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
МОН України; Приказ, Условия, Перечень, Порядок, Положение от 15.10.20151085


вверх