Встановлені вимоги (Все определения термина — 7)

Встановлені вимоги — вимоги, встановлені в технічних регламентах, стандартах, кодексах усталеної практики та технічних умовах.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Еквівалентність (Все определения термина — 2)

Еквівалентність — достатність різних результатів оцінки відповідності для забезпечення одного і того ж рівня підтвердження відповідності стосовно одних і тих же встановлених вимог.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Коментарі (Все определения термина — 3)

Коментарі — зауваження і пропозиції до проектів стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Контроль (Все определения термина — 38)

Контроль — перевірка проектної документації на продукцію, процесу її виготовлення і монтажу та визначення її відповідності встановленим вимогам.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Міжнародні договори України (Все определения термина — 2)

Міжнародні договори України — будь-які міжнародні договори України, у тому числі двосторонні та багатосторонні, про взаємне визнання, розроблення і застосування стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, стороною яких є Україна.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Орган з оцінки відповідності (Все определения термина — 14)

Орган з оцінки відповідності — підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Орган, що призначає орган з оцінки відповідності

Орган, що призначає, — орган, визначений або уповноважений Кабінетом Міністрів України призначати органи з оцінки відповідності, тимчасово припиняти або відміняти їх призначення чи відміняти тимчасове припинення дії їх призначення.

Найти определение термина в тексте документа от 11.01.2006

Організації

Організації — підприємства, установи, організації, органи влади чи інші установи, їх підрозділи чи їх об'єднання з правами юридичної особи чи без них, громадські організації чи приватні або засновані на іншій формі власності підприємства, установи, організації, які виконують самостійні функції та мають установчий документ (статут) і свою структуру управління.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Оцінка відповідності (Все определения термина — 18)

Оцінка відповідності — процес, який демонструє, що встановлені вимоги щодо продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконані.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Оцінка відповідності — доказування, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, особи або органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або сертифікації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Підтвердження відповідності (Все определения термина — 8)

Підтвердження відповідності — видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Послуга (Все определения термина — 8)

Послуга — результат економічної діяльності, яка не створює товар, але продається та купується під час торговельних операцій.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Призначення (Все определения термина — 5)

Призначення — надання органом, визначеним або уповноваженим Кабінетом Міністрів України, органу з оцінки відповідності права виконувати певну діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Процедура оцінки відповідності (Все определения термина — 4)

Процедура оцінки відповідності — будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановлені у відповідних технічних регламентах чи стандартах вимоги. Процедури оцінки відповідності включають процедури відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх поєднання.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Ризик (Все определения термина — 40)

Ризик — можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків негативного впливу протягом певного періоду часу.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Технічне регулювання (Все определения термина — 2)

Технічне регулювання — правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Технічний регламент (Все определения термина — 10)

Технічний регламент — закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012


вверх