Архівна інформація репресивних органів

Архівна інформація репресивних органів - інформація, зафіксована на будь-яких носіях, що була створена, отримана або перебувала у репресивних органах

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Жертва репресивних органів

Жертва репресивних органів - особа, яка зазнала будь-яких переслідувань чи репресій, основоположні права і свободи якої були порушені представниками репресивних органів

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Носій архівної інформації

Носій архівної інформації - будь-який матеріальний носій, на якому зафіксована архівна інформація репресивних органів. Носії архівної інформації репресивних органів відповідно до закону належать до Національного архівного фонду і є власністю держави

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Оцифрування носія архівної інформації

Оцифрування носія архівної інформації - створення цифрової копії носія архівної інформації шляхом сканування, фотографування, рентгенографії або в будь-який інший спосіб з метою забезпечення доступу до архівної інформації через телекомунікаційні мережі та для створення цифрової страхової копії

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Позаштатні співробітники репресивних органів

Позаштатні співробітники репресивних органів - особи, які у 1917-1991 роках перебували на обліку в підрозділах репресивних органів як агенти для виконання будь-яких спеціальних доручень, агенти, які використовувалися в особливих умовах, агенти всіх інших категорій, інформатори всіх категорій, позаштатні оперативні працівники, резиденти всіх категорій, утримувачі або власники винайнятих, конспіративних або явочних адрес, конспіративних квартир, "поштових скриньок", пунктів конспіративного зв’язку, довірені або таємні контактні особи всіх категорій, інші особи, які будь-яким чином співпрацювали з репресивними органами у 1917-1991 роках, у тому числі надавали інформацію щодо інших осіб

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Репресивні органи

Репресивні органи - визначені цим Законом органи комуністичного тоталітарного режиму, які діяли на території України у 1917-1991 роках, застосовували засоби і методи державного примусу і терору стосовно конкретних осіб або груп осіб з політичних, соціальних, класових, національних, релігійних або інших мотивів, діяльність яких характеризувалася численними фактами порушення прав людини

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Розпорядник архівної інформації

Розпорядник архівної інформації - Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті, а у випадках, визначених цим Законом, також державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, архівні установи, які фактично володіють архівною інформацією репресивних органів

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015

Штатні співробітники репресивних органів

Штатні співробітники репресивних органів - військовослужбовці, працівники репресивних органів, які перебували в офіційних трудових або службових відносинах із зазначеними органами

Найти определение термина в тексте документа от 09.04.2015


вверх