Перечень терминов Кол-во: 9 терминов

Установа

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

 Про авторське право і суміжні права
Закон Украины от 23.12.19933792-XII

Установа - центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності

 Про авторське право і суміжні права
Закон Украины от 23.12.19933792-XII

Установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності


Установа — центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.


Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.

 Цивільний кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 16.01.2003435-IV

Установа — урядовий орган державного управління з питань правової охорони інтелектуальної власності на сорти рослин, що діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.


Установа - Центральний депозитарій, професійний учасник фондового ринку, на якого поширюється дія цього Положення.


Установа - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності


Установа - небанківська фінансова установа, оператор поштового зв’язку, яка (який) отримала (отримав) ліцензію

 Про затвердження Положення про валютний нагляд
Постановление Национального банка Украины; Положение, Перечень от 03.01.201913


вверх