Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Викиди

"Викиди" означають емісію парникових газів і/або їх прекурсорів в атмосферу над конкретним районом і за конкретний період часу.

 Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату
ООН; Конвенция, Международный документ от 09.05.1992


вверх