Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Викид (емісія)

Викид (емісія) — надходження забруднюючої речовини в атмосферне повітря від джерела викиду.вверх