Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Виділення

Виділення — це створення комерційного банку — юридичної особи (або кількох комерційних банків — юридичних осіб), до якого (яких) за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майнові права і зобов'язання банку — юридичної особи, що реорганізовується.

 Про схвалення Методичних рекомендацій про порядок реорганізації, реструктуризації комерційних банків
Постановление Национального банка Украины; Рекомендации от 09.10.2000395

Виділення — створення страховика або більше страховиків, до яких за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах переходять майно, права та обов'язки страховика — юридичної особи, що реорганізовується.вверх