Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Види іноземних інвестицій

Види іноземних інвестицій

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на території України у вигляді:

а) іноземної валюти, інших валютних цінностей; валюти, діючої на території України;

б) будь-якого рухомого і нерухомого майна (будівель, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей) та будь-яких пов'язаних з ним майнових прав;

в) акцій, облігацій та інших цінних паперів або будь-яких інших форм участі в підприємстві;

г) грошових вимог та права вимоги про виконання договірних зобов'язань, які мають вартість;

д) будь-яких прав інтелектуальної власності, які мають вартість, включаючи авторські права, права на винаходи, торгові знаки (товарні знаки і знаки обслуговування), фірмові найменування, промислові зразки, ноу-хау та інші;

е) права на здійснення господарської діяльності, включаючи права на розвідування, розроблення, видобування або експлуатацію природних ресурсів, надані за законодавством або за договором;

є) платних послуг;

ж) інших видів інвестицій, не заборонених законами України.

 Про іноземні інвестиції
Закон Украины от 13.03.19922198-XII


вверх