Про статус суддів
Закон Украины от 15.12.19922862-XII

Судді

Судді є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2012

Суддівське самоврядування (Все определения термина — 5)

Органи суддівського самоврядування

Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються органи суддівського самоврядування. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів, збори суддів Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України і з'їзд суддів України.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2012


вверх