Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Закон Украины от 20.09.20012740-III

Вклад (депозит) (Все определения термина — 7)

Вклад (депозит) — кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законодавства України розміщені вкладником на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким учасником у формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифікатів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Найти определение термина в тексте документа от 21.09.2012

Вкладник (Все определения термина — 8)

Вкладник — фізична особа, яка має вклад у учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Найти определение термина в тексте документа от 21.09.2012

Недоступність вкладів (Все определения термина — 8)

Недоступність вкладів — неможливість одержання вкладу вкладником відповідно до умов договору, яка настає з дня призначення ліквідатора учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Найти определение термина в тексте документа от 21.09.2012


вверх