Безпечна нехарчова продукція (Все определения термина — 2)

Безпечна нехарчова продукція (далі — продукція) — будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Безпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням:

характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо встановлення і технічного обслуговування;

впливу продукції на іншу продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею;

попереджень, що містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання та знищення, а також в іншій інформації стосовно продукції;

застережень щодо споживання чи використання продукції певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, людьми похилого віку тощо)

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Введення продукції в обіг (Все определения термина — 5)

Введення продукції в обіг — перше надання продукції на ринку України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Вилучення з обігу (Все определения термина — 15)

Вилучення з обігу - будь-який захід, спрямований на запобігання наданню на ринку продукції, що знаходиться в ланцюгу постачання продукції

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Вилучення продукції з обігу (Все определения термина — 2)

Вилучення продукції з обігу — будь-який захід, спрямований на запобігання появі продукції на ринку України, в ланцюгу постачання продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Виробник (Все определения термина — 45)

Виробник - це:

фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа - резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, яка відновлює продукцію;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України);

імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні)

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Виробник — це:

фізична чи юридична особа — резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа — резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа — резидент України, яка відновлює продукцію;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа — нерезидент України);

імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа — нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні).

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Відкликання (Все определения термина — 17)

Відкликання - будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення продукції, яка вже була надана споживачу (користувачу)

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Відкликання продукції (Все определения термина — 2)

Відкликання продукції — будь-який захід, спрямований на забезпечення повернення виробнику продукції, що вже була надана на ринку України споживачам (користувачам).

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Відновлення продукції (Все определения термина — 2)

Відновлення продукції - надання продукції, що була у вжитку, властивостей нової з метою її повторного надання на ринку України

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Відновлення продукції — надання продукції, що була у вжитку, властивостей нової з метою її повторного надання на ринку України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Доказ безпечності продукції

Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами. Перелік таких гармонізованих національних стандартів формується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації. Цей перелік станом на 1 січня щороку оприлюднюється шляхом його опублікування у друкованому засобі масової інформації центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації (у разі його відсутності — у друкованому засобі масової інформації, визначеному цим органом) та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з питань стандартизації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Забезпечення безпечності продукції (Все определения термина — 2)

Забезпечення безпечності продукції — комплекс заходів, що вживаються виробниками, розповсюджувачами, органами державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України, загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Забезпечення безпечності продукції - комплекс заходів, що вживаються виробниками, розповсюджувачами, органами державного ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, що введена в обіг на ринку України, загальній вимозі щодо безпечності нехарчової продукції

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Імпортер (Все определения термина — 29)

Імпортер — будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та вводить в обіг на ринку України продукцію походженням з іншої держави.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Користувач (Все определения термина — 26)

Користувач — фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для потреб, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, або для забезпечення виконання обов'язків найманим працівником, чи юридична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Ланцюг постачання продукції (Все определения термина — 2)

Ланцюг постачання продукції — послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача (користувача).

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Ланцюг постачання продукції - послідовність суб'єктів господарювання, які забезпечують постачання продукції від виробника до споживача (користувача)

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Надання продукції на ринку

Надання продукції на ринку — будь-яке платне або безоплатне постачання продукції для її розповсюдження, споживання (використання) на ринку України під час здійснення господарської діяльності.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Небезпечна нехарчова продукція (Все определения термина — 2)

Небезпечна нехарчова продукція - будь-яка продукція, що не відповідає визначенню терміна "безпечна нехарчова продукція", зазначеному у цій статті

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Небезпечна нехарчова продукція — будь-яка продукція, що не відповідає визначенню терміна "безпечна нехарчова продукція", зазначеному у цій статті.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Постачання продукції (Все определения термина — 2)

Постачання продукції — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Постачання продукції - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Продукція (Все определения термина — 14)

Продукція — будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Продукція - будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Розповсюдження продукції

Розповсюдження продукції — поява продукції на ринку України після введення її в обіг.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Розповсюджувач (Все определения термина — 22)

Розповсюджувач — будь-яка інша, ніж виробник або імпортер, фізична чи юридична особа в ланцюгу постачання продукції, яка пропонує продукцію на ринку України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Серйозний ризик (Все определения термина — 2)

Серйозний ризик — будь-яка загроза суспільним інтересам, що потребує оперативного втручання державних органів, у тому числі така, наслідки якої не виявляються негайно.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Серйозний ризик - будь-яка загроза суспільним інтересам, що потребує оперативного втручання державних органів, у тому числі така, наслідки якої не виявляються негайно

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Ступінь ризику (Все определения термина — 3)

Ступінь ризику — рівень небезпеки (загрози) суспільним інтересам, що становить або може становити продукція.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Ступінь ризику - рівень небезпеки (загрози) суспільним інтересам, що становить або може становити продукція

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Суб'єкти господарювання (Все определения термина — 7)

Суб'єкти господарювання — виробник, його уповноважений представник, імпортер, розповсюджувач відповідної продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Суспільні інтереси (Все определения термина — 2)

Суспільні інтереси — безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Суспільні інтереси - безпека життя та здоров'я людей, безпечні умови праці, захист прав споживачів (користувачів), захист довкілля

Найти определение термина в тексте документа от 10.02.2016

Уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні

Уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (далі — уповноважений представник) — будь-яка фізична чи юридична особа, яка є резидентом України та уклала з виробником письмовий договір або одержала від виробника довіреність діяти від його імені щодо визначених завдань стосовно обов'язків виробника, встановлених цим Законом, Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", іншими нормативно-правовими актами, у тому числі технічними регламентами.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013


вверх