Про дипломатичну службу
Закон Украины от 20.09.20012728-III

Адміністративно-технічний працівник (Все определения термина — 2)

Адміністративно-технічний працівник — державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби.

Найти определение термина в тексте документа от 09.06.2013

Адміністративно-технічний працівник - державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Відставка дипломатичних працівників

Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України

Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України є галузевим навчальним закладом системи дипломатичної служби, основним завданням якої є підготовка та підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, працівників інших органів державної влади, які задіяні у забезпеченні зовнішніх зносин України, а також проведенні наукових досліджень у сфері міжнародних відносин

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Дипломатична служба України (Все определения термина — 2)

Дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Дипломатична служба України (далі — дипломатична служба) — це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Найти определение термина в тексте документа от 09.06.2013

Дипломатичний працівник (Все определения термина — 2)

Дипломатичний працівник — державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг.

Найти определение термина в тексте документа от 09.06.2013

Дипломатичний працівник - державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Дипломатичний ранг (Все определения термина — 3)

Дипломатичний ранг - спеціальне звання, яке відповідно до цього Закону присвоюється дипломатичним працівникам довічно

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном

Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими установами України, основним завданням яких є представництво України в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за кордоном

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Довготермінове відрядження (Все определения термина — 3)

Довготермінове відрядження - перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Довготермінове відрядження — перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом.

Найти определение термина в тексте документа от 09.06.2013

Закордонні дипломатичні установи України (Все определения термина — 2)

Закордонні дипломатичні установи України - дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Закордонні дипломатичні установи України — дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях.

Найти определение термина в тексте документа от 09.06.2013

Міністерство закордонних справ України (Все определения термина — 2)

Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує здійснення зовнішньої політики держави і координацію діяльності органів державної влади у сфері зовнішніх зносин

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Постійні представництва України при міжнародних організаціях

Постійні представництва України при міжнародних організаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основним завданням яких є представництво України при міжнародних організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Працівники дипломатичної служби (Все определения термина — 3)

Працівники дипломатичної служби — дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби.

Найти определение термина в тексте документа от 09.06.2013

Працівники дипломатичної служби - дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Ротація (Все определения термина — 3)

Ротація — планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.

Найти определение термина в тексте документа от 20.09.2001

Ротація - планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015

Спеціальні місії

Спеціальні місії є тимчасовими місіями, що за своїм характером представляють Україну і направляються Україною до іншої держави за її згодою для розгляду з цією державою певних питань або для виконання щодо неї певного завдання

Найти определение термина в тексте документа от 01.04.2015


вверх