Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Сертифікат підтвердження доставки

Сертифікат підтвердження доставки — документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-імпортера, який підтверджує, що зазначені в ньому товари доставлено до цієї держави.


Сертифікат підтвердження доставки - документ, виданий уповноваженим на це державним органом держави-імпортера, який підтверджує, що зазначені в ньому товари доставлено до цієї держави