Про інформацію
Закон Украины от 02.10.19922657-XII

Документ (Все определения термина — 10)

Документ — матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Забороняється цензура

Забороняється цензура - будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню або поширенню інформації

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Засоби масової інформації (Все определения термина — 3)

Засоби масової інформації — засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Засоби масової інформації - засоби, призначені для публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Захист інформації (Все определения термина — 8)

Захист інформації — сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Захист інформації - сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформаційна продукція (Все определения термина — 2)

Інформаційна продукція — матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин. Інформаційною послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформаційна продукція - матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин. Інформаційною послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою задоволення їхніх потреб

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформація (Все определения термина — 27)

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформація — будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформація довідково-енциклопедичного характеру (Все определения термина — 2)

Інформація довідково-енциклопедичного характеру - систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

Інформація довідково-енциклопедичного характеру — систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформація з обмеженим доступом (Все определения термина — 11)

До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

4) про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;

5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформація про стан довкілля

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

1. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) — відомості та/або дані про:

стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими;

фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного середовища, політику, законодавство, плани і програми);

стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля;

інші відомості та/або дані.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація) - відомості та/або дані про:

стан складових довкілля та його компоненти, включаючи генетично модифіковані організми, та взаємодію між цими складовими;

фактори, що впливають або можуть впливати на складові довкілля (речовини, енергія, шум і випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи адміністративні, угоди в галузі навколишнього природного середовища, політику, законодавство, плани і програми);

стан здоров'я та безпеки людей, умови життя людей, стан об'єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових довкілля;

інші відомості та/або дані

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформація про товар (роботу, послугу) (Все определения термина — 2)

Інформація про товар (роботу, послугу) - відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Інформація про товар (роботу, послугу)

Інформація про товар (роботу, послугу) — відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги).

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформація про фізичну особу

Інформація про фізичну особу

Інформація про фізичну особу (персональні дані) — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Інформація про фізичну особу (персональні дані)

Інформація про фізичну особу (персональні дані) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Конфіденційна інформація (Все определения термина — 11)

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Масова інформація (Все определения термина — 4)

Масова інформація - інформація, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Масова інформація — інформація, що поширюється з метою її доведення до необмеженого кола осіб.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Науково-технічна інформація (Все определения термина — 3)

Науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Науково-технічна інформація

Науково-технічна інформація — будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Податкова інформація (Все определения термина — 4)

Податкова інформація - сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Податкова інформація

Податкова інформація — сукупність відомостей і даних, що створені або отримані суб'єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності і необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Правова інформація (Все определения термина — 2)

Правова інформація - будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Правова інформація

Правова інформація — будь-які відомості про право, його систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Соціологічна інформація (Все определения термина — 2)

Соціологічна інформація - будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Соціологічна інформація

Соціологічна інформація — будь-які документовані відомості про ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Статистична інформація (Все определения термина — 3)

Статистична інформація

Статистична інформація — документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012

Статистична інформація - документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Суб'єкт владних повноважень (Все определения термина — 7)

Суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2017

Суб'єкт владних повноважень — орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інший суб'єкт, що здійснює владні управлінські функції відповідно до законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень.

Найти определение термина в тексте документа от 10.08.2012


вверх