Про державну статистику
Закон Украины от 17.09.19922614-XII

Адміністративні дані

Адміністративні дані — дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов'язків та завдань, віднесених до їх компетенції.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2001

Державна статистика

Державна статистика — централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Державна статистична діяльність

Державна статистична діяльність — сукупність дій, пов'язаних з проведенням державних статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також удосконалення статистичної методології.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) — автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про всіх юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що знаходяться на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що знаходяться за межами України.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Запитувач (Все определения термина — 3)

Запитувач — юридична або фізична особа, яка подає запит на отримання статистичної інформації органам державної статистики.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Інформаційна система органів державної статистики

Інформаційна система органів державної статистики — сукупність технічних, програмних, комунікаційних та інших засобів, які забезпечують процес збирання, накопичення, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Конфіденційна інформація (Все определения термина — 12)

Конфіденційна інформація — статистична інформація, яка належить до інформації з обмеженим доступом і знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремого респондента та поширюється виключно за його згодою відповідно до погоджених з ним умов.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Користувач (Все определения термина — 26)

Користувач — юридична або фізична особа, яка використовує дані статистичних спостережень.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Органи державної статистики

Органи державної статистики — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики та створювані ним органи, що підпорядковані йому або знаходяться у сфері його управління і визначені у статті 11 цього Закону.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2001

План державних статистичних спостережень

План державних статистичних спостережень — офіційний документ, що містить перелік статистичних спостережень, які проводяться органами державної статистики, з визначенням порядку та термінів їх проведення.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Респондент (Все определения термина — 4)

Респондент — особа або сукупність осіб, які підлягають статистичному спостереженню у встановленому законодавством порядку і визначені у статті 4 цього Закону.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Статистична інформація (Все определения термина — 3)

Статистична інформація — документована інформація, що дає кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Статистична методологія

Статистична методологія — сукупність науково обгрунтованих способів, правил і методів статистичного вивчення масових соціально-економічних явищ та процесів, які встановлюють порядок збирання, опрацювання і аналізу статистичної інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012

Статистичне спостереження

Статистичне спостереження — планомірний, науково організований процес збирання даних щодо масових явищ та процесів, які відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах життя України та її регіонів, шляхом їх реєстрації за спеціальною програмою, розробленою на основі статистичної методології.

Найти определение термина в тексте документа от 02.12.2012


вверх