Про правовий статус осіб, зниклих безвісти
Закон Украины от 12.07.20182505-VIII

Вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб

Вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс виконуваних кваліфікованим персоналом заходів та робіт, спрямованих на вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) з їх місцезнаходження на місцевості або з необлікованих поховань з метою ідентифікації останків та їх подальшого перепоховання відповідно до ритуальних (релігійних) обрядів

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, - електронна база даних, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, їх невпізнані останки, наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб, зниклих безвісти, безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інших даних, що використовуються для забезпечення обліку осіб, зниклих безвісти, з метою їх розшуку

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Заявник (Все определения термина — 134)

Заявник - особа, яка подала заяву про розшук особи, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб

Ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс експертних (лабораторних) дослідницьких заходів, спрямованих на достовірне встановлення особистості невпізнаного тіла

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти

Інформація, що може сприяти розшуку особи, зниклої безвісти, - будь-які відомості та/або дані про особу, зниклу безвісти, що можуть сприяти визначенню її місцеперебування, ідентифікації невпізнаних останків, визначенню місця поховання або місцезнаходження останків померлої особи

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб

Медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - процес та результат визначення належності останків конкретній особі шляхом порівняння відомої інформації про особу, зниклу безвісти (прижиттєвої інформації), та інформації, отриманої за результатами дослідження мертвого тіла (посмертної інформації)

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Невпізнані останки померлої особи

Невпізнані останки померлої особи - останки людини (тіло або частини тіла), належність яких конкретній особі не може бути встановлена без проведення додаткових заходів для ідентифікації

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Особа, зникла безвісти

Особа, зникла безвісти, - фізична особа, стосовно якої немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником заяви про її розшук

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Особа, зникла безвісти за особливих обставин

Особа, зникла безвісти за особливих обставин, - особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, заворушеннями всередині держави або у зв’язку з надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру або іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Особа, зникла безвісти у зв'язку зі збройним конфліктом

Особа, зникла безвісти у зв’язку зі збройним конфліктом, - особа, яка зникла безвісти в зоні збройного конфлікту під час проходження нею військової служби або за будь-яких інших обставин, що підтверджують факт перебування особи у цій зоні

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Посмертна інформація

Посмертна інформація - обставини смерті (зникнення), фізичні дані, дані медичної історії, особисті прикмети, стоматологічні дані, антропологічні дані та генетичний профіль

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Пошукова група (Все определения термина — 2)

Пошукова група - гуманітарна місія органів, уповноважених на облік та/або розшук осіб, зниклих безвісти, а також на виконання інших функцій, пов’язаних з реалізацією цього Закону, організацій та/або окремих осіб, спрямована на пошук осіб, зниклих безвісти, їх останків, розшук і фіксацію місць поховання осіб, зниклих безвісти, проведення вилучення тіл (останків) померлих (загиблих) осіб та вивезення їх останків. Пошукові групи мають право збирати відомості, інформацію, людські останки та інші матеріали за погодженням з Національною поліцією України. З цією метою, за потреби, з дозволу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, пошукові групи мають право встановлювати контакти з юридичними та фізичними особами на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Порядок створення та діяльності пошукових груп визначається Кабінетом Міністрів України

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Родич особи, зниклої безвісти

Родич особи, зниклої безвісти, - батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брати та сестри, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач, усиновлений, опікун, піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням, а також, для цілей цього Закону, чоловік, дружина та особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA

Судово-медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб

Судово-медична ідентифікація тіл (останків) померлих (загиблих) осіб - комплекс заходів та методів, спрямованих на достовірне встановлення належності останків конкретній особі з використанням словесного портрета, стоматологічних даних, особливих прикмет, генетичного аналізу тканин у зіставленні з прижиттєво задокументованими медичними та антропологічними даними

Найти определение термина в тексте документа от 12.07.2018, UA


вверх