Про судоустрій і статус суддів
Закон Украины от 07.07.20102453-VI

Апеляційні суди (Все определения термина — 3)

У системі судів загальної юрисдикції діють апеляційні суди як суди апеляційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Верховний Суд України (Все определения термина — 4)

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (Все определения термина — 2)

Вища кваліфікаційна комісія суддів України є постійно діючим органом у системі судоустрою України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Вища юридична освіта (Все определения термина — 2)

Вищою юридичною освітою - вища юридична освіта, здобута в Україні за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах та визнана в Україні в установленому законом порядку

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Вищі спеціалізовані суди (Все определения термина — 3)

У системі судів загальної юрисдикції діють вищі спеціалізовані суди як суди касаційної інстанції з розгляду цивільних і кримінальних, господарських, адміністративних справ

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Дисциплінарне провадження (Все определения термина — 4)

Дисциплінарне провадження - це процедура розгляду органом, визначеним законом, звернення, в якому містяться відомості про порушення суддею вимог щодо його статусу, посадових обов'язків чи присяги судді

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

З'їзд суддів України (Все определения термина — 3)

Найвищим органом суддівського самоврядування є з'їзд суддів України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Збори суддів (Все определения термина — 3)

Збори суддів - це зібрання суддів відповідного суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності цього суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Конституційний Суд України (Все определения термина — 4)

Єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні є Конституційний Суд України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Конференція суддів (Все определения термина — 2)

Конференція суддів - це зібрання суддів (делегатів) відповідних судів, на якому вони обговорюють питання діяльності цих судів та приймають колективні рішення з обговорюваних питань

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Місцевими

Місцевими адміністративними судами є окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Місцеві господарські суди (Все определения термина — 3)

Місцевими господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Місцеві загальні суди (Все определения термина — 3)

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Народні засідателі та присяжні

Народним засідателем, присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі суду спільно із суддею (суддями), забезпечуючи згідно з Конституцією України безпосередню участь народу у здійсненні правосуддя

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Національна школа суддів України (Все определения термина — 2)

Національна школа суддів України є державною установою зі спеціальним статусом, що забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів для судової системи та здійснює науково-дослідну діяльність. На Національну школу суддів України не поширюється законодавство про вищу освіту

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Пленум Верховного Суду України (Все определения термина — 4)

Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Символами судової влади

Символами судової влади є державні символи України - Державний Герб України і Державний Прапор України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Система судів загальної юрисдикції (Все определения термина — 3)

Систему судів загальної юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди;

3) вищі спеціалізовані суди;

4) Верховний Суд України

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Стаж роботи у галузі права

Стажем роботи у галузі права - стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Суддівське самоврядування (Все определения термина — 5)

Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування - самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Суддя (Все определения термина — 6)

Суддею є громадянин України, який відповідно до Конституції України та цього Закону призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя на професійній основі

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013

Судова система України

Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та суд конституційної юрисдикції

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2013


вверх