Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Процедура оцінки відповідності (Все определения термина — 4)

Процедура оцінки відповідності - будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, що задані вимоги виконуютьсявверх