Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Продукція (Все определения термина — 14)

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесувверх