Перечень терминов Кол-во: 14 терминов

Продукція

Продукція - будь-які виріб (товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для задоволення суспільних потреб

 Про захист прав споживачів
Закон Украины от 12.05.19911023-XII

Продукція — корисні копалини загальнодержавного або місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин.

 Про угоди про розподіл продукції
Указ Президента Украины от 25.05.1999564/99

Продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин

 Про угоди про розподіл продукції
Закон Украины от 14.09.19991039-XIV

Продукція — будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування.


Продукція — будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб.

 Про підтвердження відповідності
Закон Украины от 17.05.20012406-III

Продукція — лікарські засоби, у тому числі діючі речовини (субстанції), допоміжні речовини, лікарська рослинна сировина, лікувальна косметика, імунобіологічні препарати, біоматеріали, медична техніка та вироби медичного призначення.


Продукція для цілей розділу XVIII цього Кодексу - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин

 Податковий кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 02.12.20102755-VI

Продукція — будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу.


Продукція - будь-яка речовина, препарат або інший товар, виготовлений у ході виробничого процесу


Продукція - будь-яке рухоме майно, включаючи готову продукцію, сировину та комплектувальний виріб, у тому числі майно, що є складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна. Термін "продукція" включає також електроенергію


Продукція - КТЗ, предмети обладнання та частини, характеристики яких впливають на безпеку дорожнього руху, довкілля та енергоощадність


Продукція «in bulk» - будь-який лікарський засіб, призначений для виробництва готового лікарського засобу, який пройшов усі стадії технологічного процесу, крім стадії фасування та/або кінцевого пакування і маркування;

 Про затвердження Порядку проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики
МОЗ України; Приказ, Порядок, Форма, Заявление, Справка, Перечень, Письмо, Описание, Отчет, Сертификат, Заключение, План, Бланк от 27.12.20121130

Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу


Продукція - речовина, препарат або товар, виготовлений у ході виробничого процесу (крім послуг)вверх