Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (Все определения термина — 2)

Принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації - принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомостівверх