Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (Все определения термина — 2)

Принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації — принцип, згідно з яким державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення або про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням.вверх