Банк-кореспондент (Все определения термина — 3)

Банк-кореспондент - банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Банк-кореспондент — банк, що на підставі договору та в порядку, встановленому Національним банком України, відкриває в іншому банку кореспондентський рахунок.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Банківський автомат самообслуговування (Все определения термина — 2)

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) — програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю спеціального платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат)

Банківський автомат самообслуговування (банківський автомат) - програмно-технічний комплекс, що надає можливість держателю електронного платіжного засобу здійснити самообслуговування за операціями одержання коштів у готівковій формі, внесення їх для зарахування на відповідні рахунки, одержання інформації щодо стану рахунків, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього комплексу

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Вкладний (депозитний) рахунок (Все определения термина — 4)

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Внутрішньодержавна платіжна система (Все определения термина — 3)

Внутрішньодержавна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Внутрішньодержавна платіжна система — платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу коштів виключно в межах України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Гривня

Гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Дата валютування (Все определения термина — 11)

Дата валютування — зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі — членів платіжної системи.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Дата валютування - зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в обслуговуючих отримувача банку або в установі - учасників платіжної системи

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Держатель електронного платіжного засобу

Держатель електронного платіжного засобу - фізична особа, яка на законних підставах використовує електронний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного електронного платіжного засобу

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Держатель спеціального платіжного засобу (Все определения термина — 2)

Держатель спеціального платіжного засобу — фізична особа, яка на законних підставах використовує спеціальний платіжний засіб для ініціювання переказу коштів з відповідного рахунку в банку або здійснює інші операції із застосуванням зазначеного спеціального платіжного засобу.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів

Документ за операцією із застосуванням електронних платіжних засобів - документ, що підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Документ за операцією із застосуванням спеціальних платіжних засобів

Документ за операцією із застосуванням спеціальних платіжних засобів — документ, що підтверджує виконання операції із використанням спеціального платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Документ на переказ (Все определения термина — 2)

Документ на переказ — електронний або паперовий документ, що використовується банками, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами — членами платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Документ на переказ - електронний або паперовий документ, що використовується суб'єктами переказу, їх клієнтами, кліринговими, еквайринговими установами або іншими установами - учасниками платіжної системи для передачі доручень на переказ коштів

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Документ на переказ готівки (Все определения термина — 2)

Документ на переказ готівки - документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Документ на переказ готівки — документ на переказ, що використовується для ініціювання переказу коштів, поданих разом з цим документом у готівковій формі.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Еквайринг (Все определения термина — 5)

Еквайринг - послуга технологічного, інформаційного обслуговування розрахунків за операціями, що здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у платіжній системі

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Еквайринг — діяльність щодо технологічного, інформаційного обслуговування торговців та виконання розрахунків з ними за операції, які здійснені із застосуванням спеціальних платіжних засобів.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Еквайрингова установа (еквайр) (Все определения термина — 3)

Еквайрингова установа (еквайр) — юридична особа, яка здійснює еквайринг.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Еквайрингова установа (еквайр) - юридична особа, яка здійснює еквайринг

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Електронний платіжний засіб

Електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, який надає його держателю можливість за допомогою платіжного пристрою отримати інформацію про належні держателю кошти та ініціювати їх переказ

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Електронні гроші (Все определения термина — 2)

Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Емісія електронних платіжних засобів

Емісія електронних платіжних засобів - проведення операцій з випуску електронних платіжних засобів певної платіжної системи

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Емісія спеціальних платіжних засобів (Все определения термина — 2)

Емісія спеціальних платіжних засобів (далі — емісія) — проведення операцій з випуску спеціальних платіжних засобів певної платіжної системи.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Емітент електронних платіжних засобів

Емітент електронних платіжних засобів - банк, що є учасником платіжної системи та здійснює емісію електронних платіжних засобів

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Емітент спеціальних платіжних засобів (Все определения термина — 2)

Емітент спеціальних платіжних засобів (далі — емітент) — юридична особа, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних платіжних засобів.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Ініціатор (Все определения термина — 5)

Ініціатор — особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та подання відповідного документа на переказ або використання спеціального платіжного засобу.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Ініціатор - особа, яка на законних підставах ініціює переказ коштів шляхом формування та/або подання відповідного документа на переказ або використання електронного платіжного засобу

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Кліринг (Все определения термина — 11)

Кліринг - механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Кліринг — механізм, що включає збирання, сортування, реконсиляцію та проведення взаємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за визначений період часу між загальними обсягами вимог та зобов'язань.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Клірингова вимога (Все определения термина — 2)

Клірингова вимога - документ на переказ, сформований кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого, шляхом списання/зарахування коштів на рахунки учасників платіжної системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи, проводяться взаєморозрахунки між ними

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Клірингова вимога — документ на переказ, сформований кліринговою установою за результатами клірингу, на підставі якого, шляхом списання/зарахування коштів на рахунки членів платіжної системи, відкритих у розрахунковому банку цієї платіжної системи, проводяться взаєморозрахунки між ними.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Клірингова установа (Все определения термина — 4)

Клірингова установа — юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Клірингова установа - юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Кореспондентський рахунок (Все определения термина — 8)

Кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Кореспондентський рахунок — рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківських переказів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Користувач платіжної системи

Користувач платіжної системи - юридична або фізична особа, якій надається послуга платіжної системи щодо виконання переказу коштів учасником платіжної системи

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Кошти в Україні

Кошти в Україні

3.1. Кошти існують у готівковій формі (формі грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у банках).

3.2. Грошові знаки випускаються у формі банкнот і монет, що мають зазначену на них номінальну вартість.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Маршрутизація

Маршрутизація - обмін даними при виконанні операцій, у тому числі щодо переказу коштів, між учасниками платіжної системи

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Меморіальний ордер (Все определения термина — 3)

Меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Меморіальний ордер — розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України.

Найти определение термина в тексте документа от 07.08.2011

Міжбанківський розрахунковий документ (Все определения термина — 2)

Міжбанківський розрахунковий документ - документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документа

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Міжбанківський розрахунковий документ — документ на переказ, сформований банком на підставі розрахункових документів банку, клієнтів та документів на переказ готівки або виконавчого документа.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Міжнародна платіжна система (Все определения термина — 8)

Міжнародна платіжна система — платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013

Міжнародна платіжна система - платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу коштів у межах цієї платіжної системи, у тому числі з однієї країни в іншу

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Міжнародні стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем

Міжнародні стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем - документи, прийняті Комітетом з платіжних і розрахункових систем Банку міжнародних розрахунків та Технічним комітетом Міжнародної організації комісій з цінних паперів, що визначають стандарти нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019

Мобільний платіжний інструмент (Все определения термина — 3)

Мобільний платіжний інструмент - електронний платіжний засіб, реалізований в апаратно-програмному середовищі мобільного телефону або іншого бездротового пристрою користувача

Найти определение термина в тексте документа от 07.02.2019


вверх