Про оплату праці
Декрет Кабинета Министров Украины от 31.12.199223-92

Додаткова оплата праці

Додаткова оплата праці залежить від результатів господарської діяльності підприємства і встановлюється у вигляді премій, винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, а також надбавок і доплат, які не передбачені законодавством або понад розміри, встановлені чинним законодавством.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996

Мінімальна заробітна плата (Все определения термина — 5)

Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може провадитися оплата за фактично виконану найманим працівником повну місячну (денну або годинну) норму праці (робочого часу).

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996

Оплата праці

Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996

Основна заробітна плата (Все определения термина — 8)

Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці й визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками і доплатами у розмірах, не вище встановлених чинним законодавством.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996

Середня заробітна плата

Середня заробітна плата — це розмір заробітної плати працівника, визначений за певний період часу.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996

Тарифна система оплати праці (Все определения термина — 4)

Тарифна система оплати праці є сукупністю взаємопов'язаних елементів: тарифної сітки, тарифних ставок, схем посадових окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996

Тарифна угода

Тарифна угода — це договір між представниками сторін переговорів з питань оплати праці та соціальних гарантій.

Найти определение термина в тексте документа от 26.09.1996


вверх