Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Право оренди земельної ділянки

Право оренди земельної ділянки - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності

 Земельний кодекс України
Кодекс Украины; Кодекс, Закон от 25.10.20012768-III

Право оренди земельної ділянки — це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

 Земельний кодекс України
Кодекс Украины; Кодекс, Закон от 25.10.20012768-III


вверх