Вторинний ринок технічних засобів для агропромислового комплексу

Вторинний ринок технічних засобів для агропромислового комплексу — торгова діяльність підприємств технічного сервісу, інших юридичних та фізичних осіб з реалізації технічних засобів, що були в користуванні.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012

Державна технічна політика в агропромисловому комплексі

Державна технічна політика в агропромисловому комплексі — цілеспрямована законодавчо оформлена система організаційно-економічних і правових заходів, які здійснюються органами виконавчої влади для формування взаємопов'язаних процесів створення, випробування, виробництва, реалізації, використання та обслуговування технічних засобів, наукового, інформаційного і кадрового забезпечення агропромислового комплексу.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012

Науково-технічне забезпечення

Науково-технічне забезпечення — комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, робіт з освоєння виробництва, випробувань та пропаганди нових технічних засобів для агропромислового комплексу.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012

Система інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу

Система інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу — сукупність суб'єктів відносин, що знаходяться у відповідних взаємозв'язках, а також принципів, форм, методів, організаційних та економічних важелів, спрямованих на створення, випробування, виробництво, реалізацію, використання й обслуговування технічних засобів для агропромислового комплексу.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012

Технічний сервіс

Технічний сервіс — забезпечення агропромислового комплексу технічними засобами і підтримання їх у технічно справному стані протягом усього періоду експлуатації, вивчення попиту, реклама, технічна і торгово-економічна інформація, доставка, передпродажна підготовка, гарантійне обслуговування нових та відремонтованих технічних засобів, забезпечення запасними частинами, навчання експлуатаційно-ремонтного персоналу.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012

Технічні засоби для агропромислового комплексу (Все определения термина — 2)

Технічні засоби для агропромислового комплексу — машини, механізми, обладнання, устаткування, технологічні комплекси і лінії з них, які використовуються в сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості для вирощування, збирання, зберігання та перероблення сільськогосподарської продукції, а також для надання послуг з технічного сервісу. До машин відносяться трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні та меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми відповідно до Закону України "Про дорожній рух", що беруть участь у русі на вулично-дорожній мережі загального користування під час переїзду до/з місця виконання робіт у встановленому законодавством порядку, перелік видів яких ведеться і постійно оновлюється в електронному вигляді уповноваженим органом центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012

Технологічний сервіс

Технологічний сервіс — діяльність, спрямована на виконання за замовленням, технологічних процесів і операцій з вирощування, збирання, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, агрохімічних, меліоративних, транспортних та інших робіт, прокату і оренди технічних засобів.

Найти определение термина в тексте документа от 09.12.2012


вверх