Про військовий обов'язок і військову службу
Закон Украины от 25.03.19922232-XII

Військова служба (Все определения термина — 4)

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби

Найти определение термина в тексте документа от 23.06.2018

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Найти определение термина в тексте документа от 15.04.2014

Військова форма одягу (Все определения термина — 2)

Військова форма одягу - комплект одноманітних за конструкцією та регламентованих за зовнішнім виглядом предметів одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Військові посадові особи

Військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Військовозобов'язані (Все определения термина — 3)

Військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Військовослужбовці (Все определения термина — 7)

Військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Допризовна підготовка (Все определения термина — 4)

Допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної середньої освіти загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у разі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством оборони України

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Допризовники (Все определения термина — 3)

Допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Знаки розрізнення військовослужбовців (Все определения термина — 2)

Знаки розрізнення військовослужбовців - знаки (погони, нарукавні та нагрудні знаки, знаки на спину; знаки на головних уборах, зокрема кокарди, емблеми, орнаменти; гаптування; канти і лампаси; ґудзики з символікою) на форменому одязі, призначені для позначення військових звань, посад, приналежності до держави, військового формування, виду Збройних Сил України, роду військ, служб, військових частин (підрозділів).

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Призовний вік

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі — громадяни призовного віку).

Найти определение термина в тексте документа от 15.04.2014

Призовники (Все определения термина — 3)

Призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016

Резервісти

Резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2016


вверх