Водний кодекс України
Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 06.06.1995213/95-ВР

Акваторія морського порту (портова акваторія) (Все определения термина — 2)

Акваторія морського порту (портова акваторія) - визначена межами частина водного об'єкта (об'єктів), крім суднового ходу, призначена для безпечного підходу, маневрування, стоянки і відходу суден

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Б'єф (Все определения термина — 3)

Б'єф - ділянка річки, що розташована вище або нижче водопідпірної споруди (греблі)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Б'єф — ділянка річки, що розташована вище або нижче водопідпірної споруди (греблі).

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Басейн водозбірний (Все определения термина — 2)

Басейн водозбірний - частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Басейн водозбірний — частина земної поверхні і товщі грунтів, з яких відбувається стік води у водотік або водойму.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Басейновий принцип управління

Басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) управління водними ресурсами в межах району річкового басейну

Найти определение термина в тексте документа от 01.02.2017

Берегові смуги водних шляхів

Берегові смуги водних шляхів

На судноплавних водних шляхах за межами міських поселень для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються берегові смуги.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Болото (Все определения термина — 2)

Болото — надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Болото - надмірно зволожена земельна ділянка із застояним водним режимом і специфічним рослинним покривом

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Великі річки

До великих належать річки, які розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Використання води (Все определения термина — 3)

Використання води - процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Використання води — процес вилучення води для використання у виробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Вода дренажна (Все определения термина — 6)

Вода дренажна — вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня грунтових вод.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної території та відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониження рівня грунтових вод

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вода зворотна (Все определения термина — 7)

Вода зворотна — вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вода лляльна (підсланева) (Все определения термина — 3)

Вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважно нафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділень судна

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вода лляльна (підсланева) — вода з домішками (переважно нафтопродуктів), зібрана в колодязях — ллялах машинних відділень судна.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Вода стічна (Все определения термина — 6)

Вода стічна - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вода стічна — вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Вода супутньо-пластова (Все определения термина — 2)

Вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Вода супутньо-пластова — вода, що піднімається на поверхню разом з нафтою і газом під час їх видобування.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Води (Все определения термина — 2)

Води — усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входять до складу природних ланок кругообігу води

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Води підземні (Все определения термина — 3)

Води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Води підземні — води, що знаходяться нижче рівня земної поверхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори в усіх фізичних станах.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Води поверхневі (Все определения термина — 3)

Води поверхневі — води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходяться на земній поверхні

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Водний об'єкт (Все определения термина — 9)

Водний об'єкт — природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний горизонт)

Найти определение термина в тексте документа от 01.02.2017

Водний фонд України

До водного фонду України належать:

1) поверхневі води:

природні водойми (озера);

водотоки (річки, струмки);

штучні водойми (водосховища, ставки) і канали;

інші водні об'єкти;

2) підземні води та джерела;

3) внутрішні морські води та територіальне море.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2006

Водні об'єкти загальнодержавного значення (Все определения термина — 2)

До водних об'єктів загальнодержавного значення належать:

1) внутрішні морські води та територіальне море;

2) підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання;

3) поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків;

4) водні об'єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

Найти определение термина в тексте документа от 19.01.2012

Водні об'єкти місцевого значення (Все определения термина — 2)

До водних об'єктів місцевого значення належать:

1) поверхневі води, що знаходяться і використовуються в межах однієї області і які не віднесені до водних об'єктів загальнодержавного значення;

2) підземні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2006

Водні ресурси (Все определения термина — 2)

Водні ресурси — обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських вод відповідної території

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Водність (Все определения термина — 2)

Водність - характеристика величини річкового стоку за певний проміжок часу відносно його середньої багаторічної величини

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Водність — характеристика величини річкового стоку за певний проміжок часу відносно його середньої багаторічної величини.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водогосподарська ділянка

Водогосподарська ділянка - частина річкового басейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору води із водного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта (водокористування)

Найти определение термина в тексте документа от 01.02.2017

Водогосподарське районування

Водогосподарське районування - розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських балансів

Найти определение термина в тексте документа от 01.02.2017

Водогосподарський баланс (Все определения термина — 2)

Водогосподарський баланс — співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на даній території і потребами в них для розвитку економіки на різних рівнях.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водогосподарський баланс - співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на певній території і потребами в них у межах певного регіону за певний проміжок часу

Найти определение термина в тексте документа от 01.02.2017

Водогосподарські системи

Водогосподарські системи - комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами

Найти определение термина в тексте документа от 01.02.2017

Водозабір (Все определения термина — 4)

Водозабір — споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Водойма (Все определения термина — 2)

Водойма — безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт.

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Водокористування (Все определения термина — 5)

Водокористування - використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів)

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015

Водокористування — використання вод (водних об'єктів) для задоволення потреб населення, промисловості, сільського господарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод (водних об'єктів).

Найти определение термина в тексте документа от 27.07.2013

Водокористувачі

Водокористувачі

Водокористувачами в Україні можуть бути підприємства, установи, організації і громадяни України, а також іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства.

Водокористувачі можуть бути первинними і вторинними.

Первинні водокористувачі — це ті, що мають власні водозабірні споруди і відповідне обладнання для забору води.

Вторинні водокористувачі (абоненти) — це ті, що не мають власних водозабірних споруд і отримують воду з водозабірних споруд первинних водокористувачів та скидають стічні води в їх системи на умовах, що встановлюються між ними.

Вторинні водокористувачі можуть здійснювати скидання стічних вод у водні об'єкти також на підставі дозволів на спеціальне водокористування.

Найти определение термина в тексте документа от 01.07.2013

Водоносний горизонт (Все определения термина — 3)

Водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірських порід, де постійно знаходяться води

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2015


вверх