Про банки і банківську діяльність
Закон Украины от 07.12.20002121-III

Андеррайтинг (Все определения термина — 6)

Андеррайтинг — купівля на первинному ринку цінних паперів з наступним їх перепродажем інвесторам; укладання договору про гарантування повного або часткового продажу цінних паперів емітента інвесторам, про повний чи частковий їх викуп за фіксованою ціною з наступним перепродажем або про накладання на покупця обов'язку робити все можливе, щоб продати якомога більше цінних паперів, не беручи зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані.

Найти определение термина в тексте документа от 19.11.2012

Асоційована особа (Все определения термина — 3)

Асоційована особа — чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Афілійована особа банку (Все определения термина — 2)

Афілійована особа банку - будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Афілійована особа банку — будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банк (Все определения термина — 12)

Банк — юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банк - юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банк з іноземним капіталом (Все определения термина — 2)

Банк з іноземним капіталом - банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банк з іноземним капіталом — банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банк-оболонка

Банк-оболонка - банк, інша фінансова установа - нерезидент, що не має постійного місцезнаходження та не провадить діяльність за місцем своєї реєстрації та/або не підлягає відповідному нагляду в державі (на території) за місцем свого розташування

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківська група (Все определения термина — 2)

Банківська група — група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається:

з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами;

з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківська група - група юридичних осіб:

які мають спільного контролера, що складається з материнського банку, його українських (української) та/або іноземних (іноземної) дочірніх (дочірньої) та/або асоційованих (асоційованої) компаній (компанії), які (яка) є фінансовими (фінансовою) установами (установою), або що складається з материнського банку, який є контролером його українських (української) та/або іноземних (іноземної) дочірніх (дочірньої) та/або асоційованих (асоційованої) компаній (компанії), які (яка) є фінансовими (фінансовою) установами (установою), або які мають спільного контролера, що складається з двох або більше українських фінансових установ, їхніх українських та/або іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами та в яких банківська діяльність є переважною, або що складається з небанківської фінансової установи, яка є контролером її українських (української) та/або іноземних (іноземної) дочірніх (дочірньої) та/або асоційованих (асоційованої) компаній (компанії), які (яка) є фінансовими (фінансовою) установами (установою) та в яких банківська діяльність є переважною

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківська діяльність (Все определения термина — 2)

Банківська діяльність - залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківська діяльність — залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківська ліцензія (Все определения термина — 2)

Банківська ліцензія - документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківська ліцензія — документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківська таємниця

Банківська таємниця

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківська холдингова компанія (Все определения термина — 2)

Банківська холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківська холдингова компанія — фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківський кредит (Все определения термина — 2)

Банківський кредит — будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківський кредит - будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківський нагляд на консолідованій основі

Банківський нагляд на консолідованій основі — це нагляд, що здійснюється Національним банком України за банківською групою з метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наражається банк внаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, моніторингу та контролю ризиків банківської групи у визначеному Національним банком України порядку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківський платіжний інструмент (Все определения термина — 2)

Банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківський платіжний інструмент — засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Банківські рахунки (Все определения термина — 2)

Банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Банківські рахунки — рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Вклад (депозит) (Все определения термина — 7)

Вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Державний банк (Все определения термина — 5)

Державний банк — це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Державний банк - це банк, 100 відсотків статутного капіталу якого належить державі. Державний банк може існувати лише у формі акціонерного товариства

Найти определение термина в тексте документа от 09.02.2019

Державний реєстр банків (Все определения термина — 2)

Державний реєстр банків — реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Державний реєстр банків - реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Ділова репутація (Все определения термина — 7)

Ділова репутація - відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Ділова репутація — відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу

Достатність (адекватність) регулятивного капіталу

Банк та кожний власник істотної участі зобов'язані підтримувати норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку на рівні, встановленому Національним банком України.

Національний банк України має право встановлювати мінімальний коефіцієнт співвідношення основного капіталу до сукупних активів.

Національний банк України має право встановлювати мінімальний коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку.

Національний банк України, враховуючи потреби забезпечення стабільності банківської системи та загальноприйняті в міжнародній практиці принципи і стандарти, визначає мінімальний розмір регулятивного капіталу банку, мінімальне значення та порядок обчислення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу, коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів та коефіцієнт співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань банку.

Банк зобов'язаний подати на розгляд до Національного банку України план заходів щодо відновлення рівня регулятивного капіталу, якщо цей рівень зменшиться до мінімально встановленого Національним банком України. План заходів надається банком протягом 10 днів з дня встановлення факту зменшення рівня регулятивного капіталу та має визначати порядок і строки виконання запланованих заходів.

Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал банку в будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу.

Банк має право здійснювати виплату дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні банку. Банк здійснює виплату дивідендів у порядку, передбаченому статутом банку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Дочірня компанія (Все определения термина — 4)

Дочірня компанія — юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією).

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Дочірня компанія - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією)

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Економічні нормативи (Все определения термина — 2)

Економічні нормативи - показники, що встановлюються Національним банком України і дотримання яких є обов'язковим для банків

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Економічні нормативи — показники, що встановлюються Національним банком України і дотримання яких є обов'язковим для банків.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Іноземний (Все определения термина — 2)

Іноземний — пов'язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої країни, крім України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Іноземний - пов'язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої країни, крім України

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Інспекційна перевірка банку (Все определения термина — 2)

Інспекційна перевірка банку — форма здійснення банківського нагляду уповноваженими Національним банком України особами безпосередньо у банку.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Інспекційна перевірка банку - форма здійснення банківського нагляду уповноваженими Національним банком України особами безпосередньо у банку

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Істотна участь (Все определения термина — 12)

Істотна участь — пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Капітал банку (Все определения термина — 5)

Капітал банку — власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Капітал банку - власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов'язань

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Капітал приписний (Все определения термина — 3)

Капітал приписний - сума грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації

Найти определение термина в тексте документа от 06.02.2015

Капітал приписний — сума грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013

Капітал регулятивний (Все определения термина — 2)

Капітал регулятивний — сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.10.2013


вверх