Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації
Закон Украины; Программа от 21.03.20171965-VIII

Авіаційна безпека (Все определения термина — 22)

Авіаційна безпека - захист цивільної авіації від актів незаконного втручання, який забезпечується шляхом здійснення комплексу заходів із залученням людських та матеріальних ресурсів

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Авіація загального призначення (Все определения термина — 6)

Авіація загального призначення - авіація, що не використовується для здійснення комерційних повітряних перевезень і виконання авіаційних робіт

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Агент з обслуговування (Все определения термина — 5)

Агент з обслуговування - суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений перевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Аеродром (Все определения термина — 24)

Аеродром - визначена ділянка земної, водної поверхні, включаючи будь-які будівлі, споруди і обладнання, призначена повністю чи частково для вильоту, прибуття, стоянки та руху по такій поверхні повітряних суден

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Аеропорт (Все определения термина — 18)

Аеропорт - комплекс споруд, що призначений для приймання, відправлення повітряних суден, обслуговування повітряних перевезень, проведення робіт з технічного обслуговування і має для таких цілей аеродром, аеровокзал, інші наземні споруди та необхідне обладнання

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Акти незаконного втручання (Все определения термина — 2)

Акти незаконного втручання - акти або спроби вчинення актів, що створюють загрозу безпеці цивільної авіації та включають, зокрема:

незаконне захоплення повітряних суден;

руйнування повітряного судна, що перебуває в експлуатації;

захоплення заручників на борту повітряних суден або на аеродромах;

насильницьке проникнення на борт повітряного судна, в аеропорт або в розташування аеронавігаційного засобу чи служби;

розміщення на борту повітряного судна або в аеропорту зброї, небезпечного пристрою або матеріалу, призначених для досягнення злочинних цілей;

використання повітряного судна, що перебуває в експлуатації, з метою заподіяння каліцтва, інших ушкоджень здоров’ю, смерті фізичній особі або значної шкоди майну чи навколишньому природному середовищу;

повідомлення навмисно неправдивої інформації, що ставить під загрозу безпеку повітряного судна під час польоту або на землі, безпеку пасажирів, членів екіпажу, наземного персоналу або громадськості в аеропорту чи в розташуванні засобів або підрозділу цивільної авіації

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Активи суб'єкта авіаційної діяльності

Активи суб’єкта авіаційної діяльності - загальна інфраструктура суб’єкта авіаційної діяльності (аеродром, повітряні судна, системи та обладнання, об’єкти зв’язку, навігації і спостереження, персонал тощо)

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Аспекти людського фактора (Все определения термина — 3)

Аспекти людського фактора - принципи, що застосовуються у процесі проектування, сертифікації, підготовки кадрів, технічного обслуговування та експлуатаційної діяльності в авіації для забезпечення оптимальної взаємодії між людиною та іншими компонентами системи з урахуванням можливостей та потреб людини

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Багаж (Все определения термина — 29)

Багаж - предмети, майно та інші особисті речі пасажира або члена екіпажу, що перевозяться на борту повітряного судна

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Багаж, що перевозиться кількома перевізниками (Все определения термина — 2)

Багаж, що перевозиться кількома перевізниками, - багаж пасажирів, що підлягає перевантаженню з повітряного судна одного експлуатанта на повітряне судно іншого під час перевезення пасажирів

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Багаж, що супроводжується

Багаж, що супроводжується, - багаж, прийнятий до перевезення у вантажному відсіку повітряного судна і зареєстрований пасажиром, який перевозиться тим самим повітряним судном

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Багажний контейнер (Все определения термина — 2)

Багажний контейнер - ємність, у яку завантажується багаж для перевезення на борту повітряного судна

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Бортове харчування та супутні засоби

Бортове харчування та супутні засоби - продукти харчування, напої, інші запаси сухих продуктів і пов’язане з ними обладнання, що використовуються на борту повітряного судна

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Бортприпаси (приналежності), що виносяться

Бортприпаси (приналежності), що виносяться, - товари, призначені для продажу пасажирам і членам екіпажу з метою їх винесення з борту повітряного судна

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Бортприпаси (приналежності), що витрачаються

Бортприпаси (приналежності), що витрачаються, - продані або непродані товари, призначені для споживання пасажирами та членами екіпажу на борту повітряного судна, товари, необхідні для експлуатації та технічного обслуговування повітряного судна, включаючи пальне і мастильні матеріали

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Бортприпаси для обслуговування пасажирів

Бортприпаси для обслуговування пасажирів - усі предмети, крім бортового харчування та супутніх засобів, що використовуються для обслуговування пасажирів під час польоту, наприклад газети, журнали, навушники, аудіо- і відеоплівки, подушки і ковдри, дорожні несесери тощо

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Вантаж (Все определения термина — 22)

Вантаж - будь-яке майно, крім пошти, бортових припасів та супроводжуваного або засланого багажу, що перевозиться на борту повітряного судна

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Вантаж або пошта з високим ступенем ризику

Вантаж або пошта з високим ступенем ризику - вантаж або пошта, які надані невідомою організацією або мають ознаки несанкціонованого втручання, а також відповідають одному із таких критеріїв:

а) оперативна інформація свідчить, що вантаж або пошта становить загрозу цивільній авіації;

б) вантаж або пошта має ознаки відхилення від норми, що викликають підозру;

в) характер вантажу або пошти є таким, що застосування лише основних заходів авіаційної безпеки, ймовірніше, не дасть змоги виявити заборонені предмети, що можуть становити загрозу повітряному судну

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Вантажна зона (Все определения термина — 2)

Вантажна зона - ділянка землі, а також будівлі, обладнання, призначені для оброблення вантажу: перон, вантажні склади та сховища, місця стоянки транспортних засобів, пов’язані з ними шляхи сполучення тощо

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Вантажний склад (Все определения термина — 2)

Вантажний склад - будівля, в якій перебуває вантаж на етапі між повітряним і наземним перевезеннями та розміщені засоби оброблення вантажу або зберігається вантаж до його повітряного чи наземного перевезення

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Вибухова речовина

Вибухова речовина - тверда або рідка речовина (суміш речовин), здатна до хімічної реакції з виділенням газів такої температури і тиску та з такою швидкістю, що призводить до пошкодження навколишніх предметів. Піротехнічні речовини, у тому числі такі, що не виділяють газів, належать до вибухових речовин. Речовина, яка не є вибуховою, але може утворити вибухонебезпечну атмосферу газу, пару або пилу, не належить до вибухових речовин

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Виявлення поведінкових характеристик

Виявлення поведінкових характеристик - використання методів розпізнавання поведінкових характеристик, що включають фізіологічні ознаки або жести, які вказують на незвичну поведінку, з метою ідентифікації осіб, які можуть становити загрозу цивільній авіації

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Відомий вантажовідправник

Відомий вантажовідправник - вантажовідправник, який відправляє вантаж або пошту за власний рахунок із застосуванням процедури, що відповідає загальним правилам і стандартам безпеки, що дає змогу перевозити вантаж або пошту на будь-якому повітряному судні

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Воєнізована охорона (Все определения термина — 3)

Воєнізована охорона - спеціальний підрозділ служби авіаційної безпеки аеропорту, на який покладені особливі статутні завдання, утворений для охорони повітряних суден, об’єктів та майна суб’єктів авіаційної діяльності, а також для підтримання необхідного внутрішнього об’єктового режиму в контрольованих зонах аеропорту

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Дії у відповідь

Дії у відповідь - визначені стандартами, нормами, правилами заходи, що здійснюються для запобігання та/або врегулювання кризової ситуації, припинення акту незаконного втручання, іншого протиправного посягання на регулярну, безпечну діяльність цивільної авіації

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Догляд (Все определения термина — 3)

Догляд - процедура контролю на безпеку з використанням технічних або інших засобів, що застосовується для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Догляд повітряного судна з метою забезпечення безпеки

Догляд повітряного судна з метою забезпечення безпеки - ретельний внутрішній і зовнішній огляд повітряного судна з метою виявлення підозрілих предметів, зброї чи інших небезпечних пристроїв, предметів або речовин

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Документ, що посвідчує особу (Все определения термина — 7)

Документ, що посвідчує особу, - для громадян України - паспорт громадянина України (документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення члена екіпажу, посвідчення особи на повернення в Україну, а в передбачених міжнародними договорами України випадках також інші документи, що можуть використовуватися для виїзду за кордон; для іноземців та осіб без громадянства - паспортний документ іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особи без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Експлуатант (Все определения термина — 16)

Експлуатант - юридична або фізична особа, яка експлуатує чи пропонує послуги з експлуатації повітряних суден

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Загроза вибуху (Все определения термина — 3)

Загроза вибуху - загроза, повідомлення про яку надійшло анонімно або іншими каналами і містить правдиву чи неперевірену інформацію про те, що безпеці повітряного судна під час польоту або на землі, аеропорту, засобу цивільної авіації чи особі може загрожувати вибух від застосування вибухової речовини чи інших предметів або пристроїв

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Зал вильоту (Все определения термина — 2)

Зал вильоту - простір між місцем реєстрації та місцем чекання вильоту контрольованої зони

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Зареєстрований агент, експедитор вантажу (Все определения термина — 2)

Зареєстрований агент, експедитор вантажу - зареєстрована та сертифікована центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі авіації, юридична особа, яка провадить комерційну діяльність на підставі договору з експлуатантом і забезпечує контроль на безпеку вантажу, кур’єрських і поштових відправлень згідно із законодавством

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Засланий багаж (Все определения термина — 2)

Засланий багаж - багаж, що ненавмисно або внаслідок неуважності відокремлений від пасажирів чи членів екіпажу

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Зона обмеженого доступу, що охороняється

Зона обмеженого доступу, що охороняється, - ділянки контрольованої зони аеропорту, які визначені як зони найвищого ризику і в яких поряд з контролем доступу застосовуються інші заходи контролю з метою забезпечення безпеки. Як правило, такими зонами є всі зони, призначені для пасажирів, які користуються послугами комерційної авіації, від пунктів догляду до повітряного судна, а також перон, зони сортування багажу, включаючи зони обслуговування повітряних суден, у яких перебуває багаж і вантаж, розміщені вантажні склади, центри сортування пошти, приміщення служб бортового харчування та прибирання літаків, розташовані в контрольованій зоні

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Зона прямого транзиту

Зона прямого транзиту - виділена в міжнародному аеропорту з дозволу відповідних державних органів спеціальна зона, що перебуває під їхнім безпосереднім наглядом або контролем, у якій пасажири можуть розміщуватися під час транзиту або пересадки, не підлягаючи проходженню прикордонного контролю

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Зона технічного обслуговування повітряних суден (Все определения термина — 2)

Зона технічного обслуговування повітряних суден - ділянка землі, а також засоби і обладнання, призначені для технічного обслуговування суден: перони, ангари, будівлі та майстерні, місця стоянки наземних автотранспортних засобів і пов’язані з ними шляхи сполучення

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Кібератака (Все определения термина — 3)

Кібератака - несанкціоновані дії, що здійснюються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та спрямовані на порушення конфіденційності, цілісності та доступності інформації, яка обробляється в інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системі, або порушення сталого функціонування такої системи, суб’єктів авіаційної діяльності

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Кіберзагрози цивільній авіації

Кіберзагрози цивільній авіації - наявні та потенційно можливі явища і чинники, що становлять загрозу кібербезпеці та можуть призвести до актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Контроль на безпеку (Все определения термина — 10)

Контроль на безпеку - спеціальні заходи щодо запобігання внесенню в зони обмеженого доступу, що охороняються, критичні частини таких зон і стерильні зони та на борт повітряного судна зброї, вибухових речовин та інших небезпечних предметів, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Контрольні органи і служби (Все определения термина — 5)

Контрольні органи і служби - державні органи і служби, які здійснюють митний контроль та митне оформлення, прикордонний, санітарний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль, контроль за вивезенням з території України культурних цінностей, інші передбачені законом види державного контролю, що здійснюється під час перетинання державного кордону

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Контрольована зона (Все определения термина — 14)

Контрольована зона - робоча площа авіапідприємства, аеропорту, прилегла до неї територія, а також розташовані поблизу них приміщення, доступ до яких контролюється

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Кризова ситуація (Все определения термина — 6)

Кризова ситуація - ситуація, що склалася внаслідок вчинення протиправних і навмисних дій, пов’язаних з посяганням на нормальну, регулярну і безпечну діяльність цивільної авіації, що спричинили нещасні випадки з людьми, майнові збитки, акти незаконного втручання або створили реальну загрозу таких наслідків

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Критичні ділянки зони обмеженого доступу, що охороняється

Критичні ділянки зони обмеженого доступу, що охороняється, - частини аеропорту, до яких більше ніж 40 осіб мають аеропортову перепустку, яка надає доступ до зони обмеженого доступу, що охороняється, а також частини аеропорту, до яких мають доступ пасажири, які вилітають і пройшли контроль на безпеку, частини аеропорту, в яких може розміщуватися або зберігатися зареєстрований багаж, що пройшов контроль на авіаційну безпеку, крім багажу, що охороняється

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Критично важлива інформаційна авіаційна система

Критично важлива інформаційна авіаційна система - інформаційна (автоматизована) телекомунікаційна, інформаційно-телекомунікаційна система, що використовується суб’єктами авіаційної діяльності, порушення роботи якої може створити небезпеку для здійснення авіаперевезень

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Кур'єрські відправлення

Кур’єрські відправлення - перевезення пасажиром-кур’єром багажу на борту повітряного судна, яке виконує регулярні авіаперевезення

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Міжнародний аеропорт (Все определения термина — 8)

Міжнародний аеропорт - аеропорт, визначений державою на її території для приймання і відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні повітряні перевезення, в якому здійснюються митні, прикордонні, санітарні, карантинні (стосовно тварин і рослин) та інші процедури, передбачені законодавством

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Місце зберігання багажу (Все определения термина — 2)

Місце зберігання багажу - місце, де зберігаються зареєстрований багаж до його відправлення на повітряні судна, а також засланий, незапитаний, невпізнаний багаж до його відправлення за призначенням, запитання, знищення чи вилучення

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Місце сортування багажу (Все определения термина — 2)

Місце сортування багажу - місце, в якому сортується багаж, що підлягає відправленню, для його розподілу за рейсами

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Місце стоянки повітряного судна (Все определения термина — 3)

Місце стоянки повітряного судна - спеціально виділена ділянка на пероні, призначена для стоянки повітряних суден

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017

Місце чекання пасажирами в контрольованій зоні (Все определения термина — 2)

Місце чекання пасажирами в контрольованій зоні - простір між залом вильоту та виходом з аеровокзалу до контрольованої зони

Найти определение термина в тексте документа от 21.03.2017


вверх