Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Оцінка відповідності (Все определения термина — 18)

Оцінка відповідності - процес доведення того, що задані вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанівверх