Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Оцінка відповідності (Все определения термина — 18)

оцінка відповідності - процес доведення того, що визначені вимоги, які стосуються продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу, були виконанівверх