Перечень терминов Кол-во: 27 терминов

Особа

Особа — будь-яка з наведених нижче осіб, незалежно від того, чи є така особа резидентом чи ні:

суб'єкт підприємницької діяльності, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення цих інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб'єктом підприємницької діяльності;

фізична особа (громадянин, іноземний громадянин та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, віднесену до підприємницької згідно із законодавством, або ввозить (пересилає) товари на митну територію України.

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

Для цілей оподаткування дві чи більше особи, які здійснюють спільну (сумісну) діяльність без створення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної (сумісної) діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

Для цілей оподаткування господарські відносини між учасниками спільної (сумісної) діяльності прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів.

Порядок податкового обліку та звітності результатів спільної (сумісної) діяльності встановлюється центральним податковим органом.

 Про податок на додану вартість
Закон Украины от 03.04.1997168/97-ВР

Особа — фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

 Про рекламу
Закон Украины от 03.07.1996270/96-ВР

Особа - фізична особа, в тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні

 Про рекламу
Закон Украины от 03.07.1996270/96-ВР

Особа - фізична або юридична особа

 Про авторське право і суміжні права
Закон Украины от 23.12.19933792-XII

Особа - фізична або юридична особа

 Про авторське право і суміжні права
Закон Украины от 23.12.19933792-XII

Особа - фізична або юридична особа


Особа - юридична та/або фізична особа

 Про карантин рослин
Закон Украины от 30.06.19933348-XII

Термін "особа" означає фізичну особу, компанію або будь-яке інше об'єднання осіб.


Громадянство України - правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках

 Про громадянство України
Закон Украины от 18.01.20012235-III

Особа — фізична особа або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), а також представництва юридичної особи.

 Про податок з доходів фізичних осіб
Закон Украины от 22.05.2003889-IV

Особа - фізична особа


Особа — фізична чи юридична особа.


"Особа" — фізична або юридична особа.

 Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах
Вірменія, Кабинет Министров Украины; Соглашение, Международный документ от 07.10.1994

Термін "особа" має позначати всі фізичні та юридичні особи, а також інші органи, незалежно від громадянства або місцезнаходження, за винятком державних та інших органів влади.

 Резолюція (74) 26 Комітету міністрів Ради Європи "Про право на відповідь - стан особи відносно преси"
Рада Європи, Комітет Міністрів Ради Європи; Резолюция, Правила, Международный документ от 02.07.1974(74)26

"Особа" — фізична чи юридична особа, якщо інше не випливає з контексту.


"Особа" означає будь-яку фізичну або юридичну особу.

 Угода між Україною та Королівством Нідерландів про взаємну адміністративну допомогу в митних справах
Україна, Нідерланди; Соглашение, Положение, Международный документ от 07.06.2006

"Особа" — фізична або юридична особа.

 Угода між Урядом України і Урядом Азербайджанської Республіки про співробітництво у митних справах
Азербайджан, Кабинет Министров Украины; Соглашение, Международный документ от 24.03.1997

Особа - учасник ринку фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг)


"Особа" означає будь-яку фізичну або юридичну особу.


"Особа" означає фізичну чи юридичну особу;

 Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі
СОТ; Протокол, Соглашение, Международный документ от 30.03.2012

Особа - громадянин однієї з держав Сторін, громадянин  третьої держави або особа без громадянства


Термін «особа» означає фізичну особу, компанію і будь-яке інше об'єднання осіб


Термін "особа" означає будь-яку фізичну або юридичну особу

 Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу між їх митними адміністраціями
Соглашение Кабинета Министров Украины; США; Международный документ от 23.05.2016

Особа означає фізичну особу, юридичну особу та, якщо така можливість передбачена згідно з чинними правилами, об'єднання осіб, визнане таким, що має здатність вчиняти юридичні дії, але не має правового статусу юридичної особи


Особа - громадянин іншої держави (іноземець) та/або особа без громадянства


Особа означає фізичну особу, юридичну особу та будь-яке об’єднання осіб, що не є юридичною особою, але визнане відповідно до законодавства Союзу, національного законодавства або законодавства країни спільного транзиту таким, що здатне здійснювати юридичні дії

 Конвенція про процедуру спільного транзиту
ЄАВТ, ЄЕС; Конвенция, Международный документ, Образец, Список, Форма типового документа, Описание, Сертификат, Требования от 20.05.1987

Термін особа означає фізичну особу, компанію і будь-яке інше об'єднання осібвверх