Про зону надзвичайної екологічної ситуації
Закон Украины от 13.07.20001908-III

Зона надзвичайної екологічної ситуації (Все определения термина — 2)

Зона надзвичайної екологічної ситуації — окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2006

Надзвичайна екологічна ситуація (Все определения термина — 3)

Надзвичайна екологічна ситуація — надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2006

Негативні зміни в навколишньому природному середовищі (Все определения термина — 2)

Негативні зміни в навколишньому природному середовищі — це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2006

Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації

Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації — це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, а також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації.

Найти определение термина в тексте документа от 03.03.2006


вверх