Про міжнародні договори України
Закон Украины от 29.06.20041906-IV

Депозитарій (Все определения термина — 10)

Депозитарій — держава, міжнародна організація або її головна виконавча посадова особа, якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, передбачені міжнародним правом.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Застереження (Все определения термина — 2)

Застереження — одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Заява (Все определения термина — 32)

Заява — односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Зупинення дії міжнародного договору

Зупинення дії — перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Міжнародна організація

Міжнародна організація — міжнародна міжурядова організація.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Міжнародний договір України (Все определения термина — 6)

Міжнародний договір України — укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Підписання міжнародного договору

Підписання — або стадія укладення міжнародного договору, або форма надання Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Повноваження щодо міжнародного договору України

Повноваження — документ, яким одній або декільком особам у встановленому цим Законом порядку доручено представляти Україну з метою підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та, у випадках, передбачених міжнародним договором, надання згоди на його обов'язковість для України.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Припинення дії міжнародного договору

Припинення дії — втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, вихід з договору).

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання

Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання — залежно від конкретного випадку форма надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Сторона міжнародного договору

Сторона — держава, інший суб'єкт міжнародного права, які погодились на обов'язковість для них договору і для яких договір є чинним.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA

Укладення міжнародного договору України (Все определения термина — 2)

Укладення міжнародного договору України — дії щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов'язковість для України.

Найти определение термина в тексте документа от 03.08.2004, UA


вверх