Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Орган, що призначає (Все определения термина — 3)

орган, що призначає, - центральний орган виконавчої влади, уповноважений призначати органи з оцінки відповідності, обмежувати сферу їх призначення, тимчасово припиняти чи поновлювати дію рішень про призначення або анулювати ці рішеннявверх