Печатать   Шрифт: или Ctrl + mouse wheel

Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Оплата праці

Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги.

 Про оплату праці
Декрет Кабинета Министров Украины от 31.12.199223-92