Виділення радіочастот (Все определения термина — 4)

Виділення радіочастот — надання відповідним записом у Плані використання радіочастотного ресурсу України права використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні визначених цим Планом радіотехнологій.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Випромінювальний пристрій (Все определения термина — 3)

Випромінювальний пристрій — технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Висновок щодо електромагнітної сумісності (Все определения термина — 3)

Висновок щодо електромагнітної сумісності (далі — висновок) — технічний висновок щодо можливості застосування конкретного радіоелектронного засобу у визначених умовах.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (Все определения термина — 3)

Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (далі — дозвіл на експлуатацію) — документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Електромагнітна сумісність (Все определения термина — 6)

Електромагнітна сумісність — здатність радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації з урахуванням впливу ненавмисних радіозавад і не створювати неприпустимих радіозавад іншим радіоелектронним засобам.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Конверсія радіочастотного ресурсу України (Все определения термина — 3)

Конверсія радіочастотного ресурсу України — виконання комплексу заходів, яким передбачена зміна радіослужб та/або радіотехнологій чи категорії користувачів радіочастотного ресурсу України для подальшого використання певної смуги або смуг радіочастот.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Користування радіочастотним ресурсом (Все определения термина — 3)

Користування радіочастотним ресурсом — діяльність, пов'язана із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Користувач радіочастотного ресурсу (Все определения термина — 4)

Користувач радіочастотного ресурсу — юридична або фізична особа, діяльність якої пов'язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України (Все определения термина — 3)

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України — документ, який засвідчує право суб'єкта господарювання на користування радіочастотним ресурсом України протягом визначеного терміну в конкретних регіонах та в межах певних смуг, номіналів радіочастот з виконанням ліцензійних умов.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України (Все определения термина — 3)

Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України — нормативно-правовий акт, яким регламентується розподіл смуг радіочастот радіослужбам в Україні і розподіл на смуги спеціального та загального користування.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

План використання радіочастотного ресурсу України (Все определения термина — 3)

План використання радіочастотного ресурсу України — нормативно-правовий акт, яким визначаються напрями використання радіочастотного ресурсу України на даний час та на перспективу з визначенням певних смуг, номіналів радіочастот і дозволених в Україні радіотехнологій та термінів застосування діючих і перспективних радіотехнологій.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Присвоєння смуг, номіналів радіочастот (Все определения термина — 4)

Присвоєння смуг, номіналів радіочастот — реєстрація дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв у реєстрі присвоєнь смуг, номіналів радіочастот з визначенням смуги, номіналу радіочастот, параметрів випромінювання та умов експлуатації конкретного радіоелектронного засобу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіоелектронний засіб (Все определения термина — 4)

Радіоелектронний засіб — технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіоелектронний засіб спеціального призначення (Все определения термина — 3)

Радіоелектронний засіб спеціального призначення — радіоелектронний засіб, призначений для здійснення діяльності спеціальних користувачів відповідно до їх функціональних обов'язків.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіозавади (Все определения термина — 3)

Радіозавади — електромагнітне випромінювання будь-якого походження, яке перешкоджає прийманню радіосигналів.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіозв'язок (Все определения термина — 13)

Радіозв'язок — електрозв'язок, який здійснюється з використанням радіохвиль.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіослужби (Все определения термина — 3)

Радіослужби — визначені Регламентом радіозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку служби передавання та/або приймання радіохвиль певними радіоелектронними засобами користувачів радіочастотного ресурсу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіотехнологія (Все определения термина — 3)

Радіотехнологія — сукупність способів формування, передавання, приймання (обробки) радіосигналів, які складають єдиний технологічний процес передавання та приймання радіосигналів і застосування якої передбачає використання радіочастотного ресурсу.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіочастота (Все определения термина — 3)

Радіочастота — електромагнітна хвиля у просторі без штучного спрямовуючого середовища з певним номіналом частоти в межах радіочастотного спектра.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіочастотний моніторинг (Все определения термина — 5)

Радіочастотний моніторинг — збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіочастотний ресурс (Все определения термина — 5)

Радіочастотний ресурс — частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Радіочастотний спектр (Все определения термина — 5)

Радіочастотний спектр — безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Розподіл смуг радіочастот (Все определения термина — 5)

Розподіл смуг радіочастот — регламентування відповідним записом у Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України використання певної заданої смуги радіочастот однією чи декількома радіослужбами.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Смуга радіочастот (Все определения термина — 3)

Смуга радіочастот — частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004

Спеціальні користувачі радіочастотного ресурсу України (Все определения термина — 2)

Спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України відносяться підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частині застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов'язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов'язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також Міністерства транспорту України в частині застосування радіоелектронних засобів об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів.

Найти определение термина в тексте документа от 06.11.2004


вверх