Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Окреме провадження (Все определения термина — 3)

Окреме провадження — це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

 Цивільний процесуальний кодекс України
Кодекс Украины; Кодекс, Закон от 18.03.20041618-IV


вверх