Інформаційна система (Все определения термина — 15)

Інформаційна система — організаційно-технічна система обробки інформації за допомогою технічних і програмних засобів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2007

Комплексна система захисту інформації (Все определения термина — 3)

Комплексна система захисту інформації — сукупність організаційних, інженерно-технічних заходів, засобів І методів технічного та криптографічного захисту інформації.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2007

Несанкціоновані дії в сфері інформаційних ресурсів

Несанкціоновані дії — доступ або спроба такого доступу до державних інформаційних ресурсів в інформаційних та телекомунікаційних системах без відповідно оформленого власником або уповноваженою ним особою дозволу, вірусне ураження, вчинення інших дій, які можуть призвести до порушення цілісності, доступності та конфіденційності цих ресурсів.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2007

Телекомунікаційна система (Все определения термина — 3)

Телекомунікаційна система — сукупність технічних і програмних засобів, призначених для обміну інформацією шляхом передавання (випромінювання) або приймання сигналів, знаків, звуків, рухомих чи нерухомих зображень або іншим способом.

Найти определение термина в тексте документа от 01.01.2007


вверх