Перечень терминов Кол-во: 11 терминов

Медичний огляд

Медичний огляд — заходи, що спрямовуються на виявлення зараження ВІЛ (клінічний огляд щодо виявлення патологічних ознак, які можуть свідчити про наявність ВІЛ/СНІДу, та лабораторне дослідження сироватки крові, інших біологічних рідин).


Медичний огляд — амбулаторний огляд особи з метою встановлення стану наркотичного сп'яніння.


Медичний огляд — лабораторне дослідження крові або інших біологічних рідин з метою виявлення зараження ВІЛ.


Медичний огляд — огляд особи лікарем з метою визначення стану здоров'я та виявлення захворювань.

 Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України
Служба безпеки України; Приказ, Инструкция, Форма типового документа от 08.10.2007718

Медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку особи на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови

 Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Положение, Перечень, Форма типового документа, Справка, Карточка, Акт, Свидетельство, Протокол от 06.05.2009333

Медичний огляд — комплекс науково-методичних, організаційних та практичних заходів, що здійснюється ВЛК в мирний та воєнний час з вивчення та оцінки стану здоров'я і фізичного розвитку осіб на момент медичного огляду з метою оптимального комплектування підрозділів Центрального управління, регіональних органів, органів військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних і інших закладів, установ, навчального військового підрозділу СБУ у складі іншого вищого навчального закладу, Штабу Антитерористичного центру при СБУ (далі — органи, підрозділи, заклади СБУ) особовим складом, встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби та прийняттям експертного висновку.

 Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі безпеки України
Служба безпеки України; Приказ, Положение, Форма типового документа, Отчет, Перечень, Расписание, Акт, Справка, Требования, Свидетельство от 30.09.2009642

Медичний огляд - комплекс науково-методичних, організаційних і практичних заходів лікувально-профілактичного забезпечення СЗРУ, встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби та прийняттям експертного висновку, а також активний динамічний нагляд за станом здоров'я військовослужбовців

 Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України
Служба зовнішньої розвідки; Приказ, Положение, Форма типового документа, Отчет, Перечень, Расписание, Акт, Справка, Свидетельство от 28.02.201157

Медичний огляд — комплекс науково-методичних, організаційних і практичних заходів лікувально-профілактичного забезпечення СЗРУ, встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, травм, контузій) з проходженням військової служби або виконанням обов'язків військової служби та прийняттям експертного висновку, а також активний динамічний нагляд за станом здоров'я військовослужбовців.

 Про затвердження Положення про проходження медичного огляду в Службі зовнішньої розвідки України
Служба зовнішньої розвідки; Приказ, Положение, Форма типового документа, Отчет, Перечень, Расписание, Акт, Справка, Свидетельство от 28.02.201157

Медичний огляд - огляд пацієнта лікарем з метою визначення стану його здоров’я;

 Про затвердження Інструкції про організацію медичного забезпечення у Службі зовнішньої розвідки України
Служба зовнішньої розвідки; Приказ, Инструкция, Форма типового документа от 29.07.2014246

Медичний огляд - огляд, пальпація, перкусія, аускультація та інші методи обстеження для визначення медичного стану особи виконувати права, що надані відповідним свідоцтвом


Медичний огляд - вивчення та оцінка ВЛК стану здоров’я та фізичного розвитку особи, у тому числі заочно, при встановленні причинного зв’язку захворювання, поранення (травми, контузії або каліцтва) з проходженням військової служби або виконанням обов’язків військової служби (з урахуванням результатів її медичного обстеження, даних, що містяться у медичних та інших документах, з винесенням письмової постанови ВЛК)вверх