Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Машини

Машини

сукупність з'єднаних між собою частин або компонентів, з яких принаймні один є рухомим, відповідних виконавчих механізмів, кіл керування та енергоживлення тощо, з'єднаних для виконання визначених функцій, таких як виробка, оброблення, переміщення або пакування матеріалів;

сукупність машин, розташованих і керованих таким чином, щоб вони діяли як єдине ціле;

змінне обладнання, яке видозмінює функції машини та яке вводиться в обіг виключно з метою наступного самостійного монтування оператором у машину чи серію різних машин або на транспортний засіб за умови, що це обладнання не є запасною частиною чи інструментом.

 Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів
Держспоживстандарт України; Приказ, Регламент, Форма типового документа от 27.09.2004209


вверх