Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Ліцензія (Все определения термина — 49)

Ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовахвверх