Введення продукції в обіг (Все определения термина — 5)

Введення продукції в обіг — виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною її реалізацією на території України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Використання вилученої з обігу продукції

Використання вилученої з обігу продукції — дії, в результаті яких забезпечується недопущення негативного впливу вилученої з обігу продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Вилучення продукції з обігу (Все определения термина — 2)

Вилучення продукції з обігу — фактичне припинення обігу (реалізації) продукції, здійснене в установленому порядку, за рішенням власника продукції або спеціально уповноважених органів виконавчої влади в межах їх повноважень.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Власник продукції

Власник продукції — фізична або юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності усіх форм власності, що виробляє чи реалізує відповідну продукцію.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Знищення вилученої з обігу продукції

Знищення вилученої з обігу продукції — механічна, фізико-хімічна, біологічна або інша обробка та розміщення (захоронення) продукції або її залишкових компонентів у спеціально визначених місцях.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Неякісна та небезпечна продукція

У цьому Законі до неякісної та небезпечної продукції відноситься:

продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей;

продукція, яка не відповідає обов'язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров'я людини, майна і довкілля;

продукція, якій з метою збуту споживачам виробником (продавцем) навмисне надано зовнішнього вигляду та (або) окремих властивостей певного виду продукції, але яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається;

продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

продукція, строк придатності якої до споживання або використання закінчився;

продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Обіг продукції

Обіг продукції — рух продукції шляхом переходу права власності на неї починаючи з моменту введення її в обіг і закінчуючи споживанням, використанням або вилученням з обігу.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Переробка вилученої з обігу продукції

Переробка вилученої з обігу продукції — будь-які технологічні операції, пов'язані із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей вилученої з обігу продукції з метою підготовки її до утилізації або подальшого використання цієї продукції за умови приведення її у відповідність з вимогами нормативно-правових актів і нормативних документів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Поводження з вилученою з обігу продукцією

Поводження з вилученою з обігу продукцією — дії, спрямовані на переробку, утилізацію або знищення вилученої з обігу продукції.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Продукція (Все определения термина — 13)

Продукція — будь-яка продукція (товари) вітчизняного виробництва або імпортована на митну територію України, призначена для споживання та (або) виробництва іншої продукції, у тому числі напівфабрикати і сировина, а також матеріали, які використовуються у процесі її виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, пакування та маркування.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003

Утилізація вилученої з обігу продукції

Утилізація вилученої з обігу продукції — використання продукції як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів.

Найти определение термина в тексте документа от 11.06.2003


вверх