Вантажовідправник (Все определения термина — 15)

Вантажовідправник — юридична або фізична особа, що подає вантаж для перевезення та іменується у перевізних документах вантажовідправником.

Найти определение термина в тексте документа от 15.10.2004

Вантажоодержувач (Все определения термина — 12)

Вантажоодержувач — юридична або фізична особа, на адресу якої відправлено вантаж.

Найти определение термина в тексте документа от 15.10.2004

Перевезення радіоактивних матеріалів (Все определения термина — 3)

Перевезення — діяльність, пов'язана з переміщенням радіоактивних матеріалів за межами підприємства, де вони виготовляються, зберігаються, використовуються або захороняються, зокрема з обслуговуванням пакувальних комплектів, підготовкою, відправленням, транспортуванням, транзитним зберіганням, прийманням упаковок у пункті призначення тощо.

Найти определение термина в тексте документа от 15.10.2004

Радіоактивний матеріал (Все определения термина — 3)

Радіоактивний матеріал — об'єкти та речовини, активність радіонуклідів яких перевищує межі, встановлені нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки. До радіоактивних матеріалів належать спеціальні розщеплювальні матеріали, радіоактивні відходи, радіоізотопні джерела іонізуючого випромінювання.

Найти определение термина в тексте документа от 15.10.2004


вверх