Про метрологію та метрологічну діяльність
Закон Украины от 05.06.20141314-VII

Вторинний еталон (Все определения термина — 2)

Вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Державний еталон (Все определения термина — 3)

Державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній власності

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Експертна повірка засобів вимірювальної техніки

Експертна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, яка проводиться у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Еталон (Все определения термина — 3)

Еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Єдність вимірювань (Все определения термина — 4)

Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Засоби вимірювальної техніки (Все определения термина — 3)

Засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Затвердження типу засобу вимірювальної техніки

Затвердження типу засобу вимірювальної техніки - рішення призначеного органу з оцінки відповідності, прийняте на основі звіту про оцінку типу, про те, що тип засобу вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і може використовуватися у сфері законодавчо регульованої метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить надійні результати вимірювань протягом визначеного періоду часу

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки

Інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Калібрувальна лабораторія (Все определения термина — 2)

Калібрувальна лабораторія - підприємство, організація або їх відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Калібрування (Все определения термина — 3)

Калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки

Категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки - сукупність законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки того самого призначення

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Метрологічна діяльність (Все определения термина — 2)

Метрологічна діяльність - діяльність, пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Метрологічна простежуваність

Метрологічна простежуваність (простежуваність) - властивість результату вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Метрологія (Все определения термина — 2)

Метрологія - наука про вимірювання та їх застосування

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Національні еталони

Національним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Одиниці вимірювання

Одиницею вимірювання вважається визначена і прийнята за угодою величина, з якою може бути порівняна будь-яка інша величина того самого роду для вираження співвідношення двох величин у вигляді числа

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Первинна повірка засобів вимірювальної техніки

Первинна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що не були повірені раніше

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Первинний еталон (Все определения термина — 2)

Первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки

Періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал)

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Повірка засобів вимірювальної техніки (Все определения термина — 9)

Повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Повірочна лабораторія (Все определения термина — 2)

Повірочна лабораторія - підприємство чи організація або їх відокремлений підрозділ, що проводить повірку засобів вимірювальної техніки

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Повторна перевірка

Повторна перевірка - перевірка, що проводиться для встановлення факту усунення порушення метрологічних вимог, наведених у відповідному приписі

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки (Все определения термина — 2)

Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:

за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;

у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку;

під час введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, що пройшли первинну повірку, у випадках, передбачених технічними регламентами

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:

за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;

у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Робочий еталон (Все определения термина — 3)

Робочий еталон - еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки

Найти определение термина в тексте документа от 03.07.2019

Суб'єкт господарювання (Все определения термина — 3)

Суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець, які провадять діяльність на території України

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Тип засобу вимірювальної техніки (Все определения термина — 2)

Тип засобу вимірювальної техніки - сукупність засобів вимірювальної техніки того самого призначення, які мають один і той самий принцип дії, подібну конструкцію та виготовлені за тією самою технічною документацією

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014

Фасований товар

Фасований товар - призначений для продажу товар, упакований за відсутності кінцевого споживача, при цьому кількість товару в упаковці має певне значення, зазначене на упаковці, що відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню і яке не може бути змінене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження

Найти определение термина в тексте документа от 05.06.2014


вверх