Про телекомунікації
Закон Украины от 18.11.20031280-IV

Абонент (Все определения термина — 5)

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Абонент телекомунікаційних послуг

Абонент — споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Абонентна плата (Все определения термина — 4)

Абонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Абонентна плата в сфері телекомунікацій

Абонентна плата — фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для абонента за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Абонентський номер (Все определения термина — 4)

Абонентський номер - сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Абонентський номер — сукупність цифрових знаків для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Адреса мережі Інтернет (Все определения термина — 2)

Адреса мережі Інтернет - визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Адреса мережі Інтернет — визначений чинними в Інтернеті міжнародними стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Адресний простір мережі Інтернет (Все определения термина — 2)

Адресний простір мережі Інтернет - сукупність адрес мережі Інтернет

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Адресний простір мережі Інтернет — сукупність адрес мережі Інтернет.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) (Все определения термина — 2)

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) — електрозв'язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під'єднані до одного комутаційного центру.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Безпроводовий доступ до телекомунікаційної мережі (безпроводовий доступ) - електрозв’язок з використанням радіотехнологій, під час якого кінцеве обладнання хоча б одного із споживачів може вільно переміщатися із збереженням унікального ідентифікаційного номера в межах пунктів закінчення телекомунікаційної мережі, які під’єднані до одного комутаційного центру

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж — встановлення фізичного та/або логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або логічного з’єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано обмінюватись інформацією

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку — суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку

Власник (володілець) кабельної каналізації електрозв’язку - суб’єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв’язку або окремі її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального користування

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Голосова телефонія (Все определения термина — 2)

Голосова телефонія - обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Голосова телефонія — обмін інформацією голосом у реальному часі з використанням телекомунікаційних мереж.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Дані (Все определения термина — 9)

Дані - інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Дані — інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її засобами обчислювальної техніки.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Домен (Все определения термина — 3)

Домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Домен — частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Домен другого рівня (Все определения термина — 2)

Домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Домен другого рівня — частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Домен.UA (Все определения термина — 2)

Домен.UA - домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Домен.UA — домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги (Все определения термина — 3)

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги — мінімальний набір визначених цим Законом послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Інтернет (Все определения термина — 3)

Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж (Все определения термина — 2)

Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж — здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Інформаційна безпека телекомунікаційних мереж - здатність телекомунікаційних мереж забезпечувати захист від знищення, перекручення, блокування інформації, її несанкціонованого витоку або від порушення встановленого порядку її маршрутизації

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Інформаційна система загального доступу (Все определения термина — 3)

Інформаційна система загального доступу — сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Інформаційна система загального доступу - сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Інформація (Все определения термина — 27)

Інформація - відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Інформація — відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Кабельна каналізація електрозв'язку (Все определения термина — 2)

Кабельна каналізація електрозв'язку — обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Кабельна каналізація електрозв'язку

Кабельна каналізація електрозв’язку - обладнання та споруди, призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи (канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах, тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і розміщення лінійного обладнання

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Канал електрозв'язку

Канал електрозв'язку — сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Канал електрозв'язку

Канал електрозв’язку - сукупність технічних засобів, призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою частот та/або швидкістю передачі

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Канал кабельної каналізації електрозв'язку

Канал кабельної каналізації електрозв'язку — окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Канал кабельної каналізації електрозв'язку

Канал кабельної каналізації електрозв’язку - окремо виділені місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях, акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах, естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні інженерні споруди, що призначені для прокладання або використовуються для прокладання магістральних, з’єднувальних та розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв’язку, а також розміщення супутніх лінійних технічних засобів телекомунікацій

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Кінцеве обладнання (Все определения термина — 2)

Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Кінцеве обладнання щодо телекомунікацій

Кінцеве обладнання — обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Ліцензія (Все определения термина — 51)

Ліцензія - документ, що засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Ліцензія щодо телекомунікацій

Ліцензія — документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Ліцензування (Все определения термина — 17)

Ліцензування — видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Ліцензування - видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA

Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій (Все определения термина — 2)

Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій — оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону.

Найти определение термина в тексте документа от 11.08.2013, UA

Монопольний (домінуючий) оператор телекомунікацій - оператор, який відповідно до законодавства України займає монопольне (домінуюче) становище на ринку певних телекомунікаційних послуг на території держави чи певного регіону

Найти определение термина в тексте документа от 04.06.2017, UA


вверх