Перечень терминов Кол-во: 3 термина

Коментарі

Коментарі — зауваження і пропозиції до проектів стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності.


Коментарі - зауваження і пропозиції до проектів національних стандартів та кодексів усталеної практики

 Про стандартизацію
Закон Украины от 05.06.20141315-VII

Коментарі - зауваження та пропозиції до технічних регламентів і процедур оцінки відповідності та їх проектіввверх