Перечень терминов Кол-во: 4 термина

Атестація методики виконання вимірювань

Атестація методики виконання вимірювань — процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї.

 Про метрологію та метрологічну діяльність
Закон Украины от 11.02.1998113/98-ВР

Атестація методики виконання вимірювань — процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї.

 Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ 16-2000)
Держкомстандартизації; Приказ, План, Инструкция, Акт, Решение, Постановление, Протокол, Форма от 17.05.2000315

Атестація методики виконання вимірювань — процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї.


Атестація методики виконання вимірювань — процедура встановлення відповідності методики дослідження метрологічним вимогам, що висуваються до неї.

 Про затвердження Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Мінпаливенерго України, Держспоживстандарт України; Приказ, Инструкция, Перечень, Форма, Акт, Телеграмма от 04.06.2007271/121


вверх