Перечень терминов Кол-во: 1 термин

Книга РРО з купівлі-продажу іноземної валюти

Книга РРО з купівлі-продажу іноземної валюти — установленої форми книга (додаток 1), яка пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою органу ДПС і завірена підписом його керівника або заступника, де здійснюються записи про реєстрацію та облік РРО, журналів використання РРО, довідок про опломбування РРО, або накопичена за допомогою програмного забезпечення комп'ютера інформація про реєстрацію та облік РРО, журналів використання РРО, довідок про опломбування РРО, яка щоденно переноситься на паперові носії у формі, передбаченій для зазначеної книги. Книгу веде орган ДПС.вверх